Buổi tập huấn Webside trường học PGD Huyên Tây Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại lớp tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin trường học của ngành giáo dục

Đợt tập huấn góp phần nâng cao nhận thức trong công tác quản lý, trang bị kiến thức về giáo dục đưa công nghệ thông tin vào quản lý trong trường học. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý trường học sẽ giúp các cơ sở giáo dục cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn dữ liệu lên Hệ thống toàn ngành, từ đó xây dựng kế thực hiện các chường trình giáo dục của đơn vị đạt hiệu quả..

Bài viết liên quan